Oznámení o ochraně osobních údajů


Názory zákazníků

Poslední aktualizace: 1.11.2020

2. Čeho se týká toto oznámení o ochraně osobních údajů? Nahoru

2.1 Společnost dunnhumby Limited (označovaná v oznámení o ochraně osobních údajů jako „my“, „naše“ nebo „nás“) respektuje vaše právo na soukromí. Toto oznámení o ochraně osobních údajů vysvětluje, kdo jsme, jak shromažďujeme, sdílíme a používáme osobní údaje o vás (označované v oznámení o ochraně osobních údajů jako „údaje“), jako o členovi nástroje Názory zákazníků a jak můžete uplatnit svá práva na ochranu osobních údajů v souvislosti s účastí v komunitě Názory zákazníků.

2.2 Toto oznámení o ochraně osobních údajů se vztahuje na údaje, které shromažďujeme prostřednictvím našich webových stránek na adrese https://www.nazoryzakazniku.cz (dále jen „Názory zákazníků“).

2.3 Máte-li jakékoli dotazy nebo obavy týkající se našeho používání vašich údajů, kontaktujte nás prosím pomocí kontaktních údajů uvedených v části ‎14 tohoto oznámení o ochraně osobních údajů („Jak nás kontaktovat“).

3. Čím se zabývá společnost dunnhumby? Nahoru

3.1 Společnost dunnhumby se zabývá se vědou o spotřebitelských datech, sídlí ve Velké Británii, ale zahrnuje skupiny společností po celém světě. Naše produkty a služby umožňují prodejcům a značkám analyzovat údaje za účelem zlepšení zkušeností spotřebitelů a budování jejich loajality.

3.2 Další informace o společnosti dunnhumby najdete v části „O nás“ na naší webové stránce na adrese https://www.dunnhumby.com/about-us.

4. Co jsou to Názory zákazníků? Nahoru

4.1 Názory zákazníků jsou komunitou, kde mohou spotřebitelé sdílet své zkušenosti a názory na nakupování prostřednictvím našich webových stránek, diskuzních skupin, slosování o ceny a průzkumů. Díky tomu mohou prodejci a značky vyvíjet své produkty a zlepšit pro své zákazníky celkový dojem z nakupování. Členové za svou účast získávají odměnu v podobě „bodů nástroje Názory zákazníků“, které lze proměnit za body a nákupní poukázky u maloobchodních prodejců v kamenných obchodech i online (například body na Tesco Clubcard a poukázky od Amazonu).

5. Jaké údaje shromažďujeme? Nahoru

5.1 Pokud jste členem komunity Názory zákazníků, můžeme o vás shromažďovat následující údaje:

Údaje, které poskytujete dobrovolně

5.2 Dobrovolně poskytnuté údaje jsou takové údaje, které poskytujete při registraci jako člen komunity Názory zákazníků a prostřednictvím jejího používání. Jde o následující druhy údajů:

(a) Údaje z průzkumu – vaše odpovědi a výsledky našich online průzkumů, které se mohou vztahovat např. k osobnosti, hodnotám, postojům, zájmům, zdraví a životnímu stylu. Údaje z průzkumu zahrnují například vaše preference týkající se stravování a cvičení, vaše preference ohledně médií, vaše postoje k udržitelnosti, vaše odpovědi na otázky ohledně toho, zda souhlasíte nebo nesouhlasíte s určitými hodnotovými prohlášeními nebo chováním (např. zdravá strava je součástí mého života).
(b) Údaje o členech – údaje, které zahrnují:
(i) Kontaktní informace – jméno, adresa, PSČ, e-mailová adresa, uživatelské jméno, telefonní číslo domů, číslo mobilního telefonu
(ii) Demografické údaje – věk, pohlaví, datum narození, fotografie, region, příjem domácnosti, rodinné složení (např. případný počet dětí a jejich pohlaví).
(c) Údaje o kartě Tesco Clubcard – číslo karty Clubcard a informace o zakoupených produktech a službách vztahujících se k účtu Tesco Clubcard.
(d) Údaje o příspěvcích – veškeré nápady, návrhy nebo komentáře, které zveřejníte v nástroji Názory zákazníků („příspěvky“).
(e) Videa nebo fotografie, které nahrajete do nástroje Názory zákazníků (např. jako odpověď na otázku průzkumu nebo jako součást příspěvku) nebo pořízené s vaším souhlasem, když se účastníte setkání zaměřené skupiny.
(f) Příležitostně vám můžeme položit otázky ohledně vašeho zdraví. Pokud tak učiníme, v době shromáždění údajů vás na to upozorníme a požádáme o svolení s jejich zpracováním. Pokud vás o to nepožádáme, pak prosím žádné údaje o svém zdraví neposkytujte.
Pokud poskytnete údaje, které se týkají vašeho zdraví nebo jiných speciálních kategorií údajů, jako je váš etnický původ, náboženské nebo politické přesvědčení, budeme vaše dobrovolné poskytnutí těchto údajů považovat za souhlas s používáním těchto údajů pro účely uvedené v tomto oznámení o ochraně osobních údajů.
(g) Když poskytnete údaje, které by mohly být potenciálně použity k odhalení informací o vašem zdravotním stavu nebo jiných speciálních kategoriích, jako je váš etnický původ, náboženské nebo politické přesvědčení, naším záměrem není tyto údaje použít k odhalení údajů o zdraví nebo jiných speciálních kategoriích, a ani neučiníme.
(h) V Malajsii vás také požádáme, abyste uvedli svou etnickou příslušnost a jazyk, což je zcela dobrovolné. Pokud vás o to nepožádáme, údaje o etnické příslušnosti a jazyce neposkytujte.

Údaje, které shromažďujeme automaticky


5.3 Pokud používáte nástroj Názory zákazníků, můžeme automaticky shromažďovat některé údaje z vašeho zařízení – může jít o váš počítač, notebook, tablet nebo mobilní telefon. V některých zemích, včetně zemí Evropského hospodářského prostoru, se na tyto údaje mohou vztahovat příslušné zákony o ochraně osobních údajů a soukromí. Údaje, které shromažďujeme automaticky z vašeho zařízení, mohou konkrétně zahrnovat:

(a) vaši IP adresu a širší geografickou polohu (např. polohu na úrovni země nebo města),
(b) typ zařízení,
(c) jedinečná identifikační čísla zařízení,
(d) typ prohlížeče,
(e) operační systém a další technické informace,
(f) údaje o tom, jak vaše zařízení komunikovalo s nástrojem Názory zákazníků, včetně navštívených stránek a odkazů, na které jste klikali, jakož i podrobnosti o tom, jak jste se k nástroji Názory zákazníků dostali.
5.4 Některé z těchto údajů mohou být shromažďovány automaticky pomocí souborů cookie a podobných technologií sledování. Více informací o tom, jaké typy souborů cookie používáme, proč a jak můžete soubory cookie spravovat, najdete v našem Oznámení o používání souborů cookie.

Údaje, které získáváme ze zdrojů třetích stran

5.5 Čas od času můžeme obdržet osobní údaje o vás ze zdrojů třetích stran včetně našich klientů (mimo jiné včetně společnosti Tesco, maloobchodníků, mediálních klientů a klientů se zbožím rychlé spotřeby), veřejných databází a agregátorů údajů. Než takové údaje získáme, nejdříve se ujistíme, že tyto třetí strany mají váš souhlas, nebo disponují jiným typem oprávnění v souladu se zákonem, které jim umožňují předat nám vaše osobní údaje. Údaje, které získáváme od třetích stran, mohou například zahrnovat:

(a) vaše demografické údaje z karty Tesco Clubcard (mimo jiné oblast a sociální třída podle analýzy údajů týkajících se příjmu vaší domácnosti, nejvyššího dosaženého vzdělání a osoby s hlavním příjmem ve vaší domácnosti),
(b) nákupní zvyklosti, uživatelské aktivity online, záliby a informace o vašem životním stylu (například o vašich koníčcích a zájmech),
(c) veřejně dostupné údaje, jako je obsah vytvářený uživateli, blogy a příspěvky.

6. Jak využíváme vaše údaje a na jakém právním základě je zpracováváme Nahoru

6.1 Zpracováváme údaje, které nám dobrovolně poskytnete (například údaje z průzkumu), a některé další údaje, které shromažďujeme nebo přijímáme od třetích stran (například údaje o nákupech), abychom vytvořili „vhledy“ pro naše zákazníky z řad maloobchodů nebo značek, které jim umožní zlepšovat zkušenosti zákazníků a budovat loajalitu. Zpracování údajů pro tento účel je nezbytné pro sledování našeho oprávněného zájmu poskytovat našim klientům služby týkající se vhledů.
Konkrétně propojujeme údaje z průzkumu s údaji o vašich nákupech (jako je nákupní chování v obchodech Tesco a Tesco online), abychom se dozvěděli o vašem chování, návycích nebo preferencích spotřebitelů produktů našich klientů a mohli je předvídat (například používáme datovou vědu, abychom pochopili, u kterých typů spotřebitelů je pravděpodobnější, že si koupí konkrétní produkt, nebo zda existují korelace mezi spotřebiteli, kteří si koupí produkt, a spotřebiteli, kteří si koupí jiný produkt).
V části 7 tohoto oznámení o ochraně osobních údajů jsme popsali, kdy údaje, včetně vhledů, sdílíme s klienty. Vhledy můžeme sdílet s našimi klienty v agregovaném, anonymizovaném, pseudonymizovaném nebo identifikovatelném formátu. Podrobněji je to popsáno v části 8 tohoto oznámení o ochraně osobních údajů.

6.2 Údaje, které nám dobrovolně poskytnete, zpracováváme, abychom mohli provádět následující činnosti, které vám umožní používat nástroj Názory zákazníků:

(a) k vaší registraci jako účastníka komunity Názory zákazníků a k vašemu výběru do takových průzkumu, které vás nejpravděpodobněji budou zajímat,
(b) k reakci na vaše dotazy nebo komentáře a poskytování podpory komunity Názory zákazníků,
(c) k zprostředkování uplatnění vašich bodů nástroje Názory zákazníků a následnému doručení odměn a pobídek,
(d) k přizpůsobení vašeho používání nástroje Názory zákazníků (např. profilová fotografie).
Použití vašich údajů pro účely (a) až (c) výše je nezbytné pro plnění naší smlouvy s vámi (nebo před uzavřením smlouvy s vámi, pokud jste vyjádřili zájem o nástroj Názory zákazníků).

Vaše údaje zpracováváme pro účely (d) výše ke sledování našeho oprávněného zájmu, aby byla vaše zkušenost z používání nástroje Názory zákazníků příjemná a aby platforma Názory zákazníků byla uživatelsky přívětivá.

6.3 Rovněž zpracováváme údaje, které nám dobrovolně poskytnete, k provádění níže uvedených bodů, které jsou nezbytné pro naše oprávněné zájmy učinit nástroj Názory zákazníků uživatelsky přívětivým, rozvíjet naše podnikání a zlepšovat produkt Názory zákazníků:

(a) lépe porozumět tomu, které produkty nebo služby by vás mohly zajímat,
(b) zasílat vám produkty nebo vzorky v rámci průzkumu Názory zákazníků nebo pomáhat v tom našim klientům,
(c) analyzovat efektivitu průzkumů Názorů zákazníků,
(d) testovat a zlepšovat výpočty, vědu a postupy, které používáme v rámci našich dalších podniků ve skupině dunnhumby a v rámci poskytování služeb vhledů pro naše klienty, například seskupování jednotlivců podle společných charakteristik (někdy označovaných jako „segmentace“ skupin lidí), a předvídat nákupní chování.

6.4 Údaje, které o vás automaticky shromažďujeme (s výjimkou detailních geografických údajů), zpracováváme z následujících důvodů:

(a) abychom vám technicky mohli poskytnout nástroj Názory zákazníků. Toto zpracování údajů je pro nás nezbytné k plnění smlouvy s vámi. Může to být také nezbytné pro splnění určitých zákonných povinností, jako je zajištění bezpečnosti vašich údajů v našich systémech,
(b) lepší porozumění tomu, jak používáte nástroj Názory zákazníků,
(c) lepší pochopení toho, jaký obsah v nástroji Názory zákazníků vás zajímá (např. typy aktivit nástroje Názory zákazníků, s nimiž nejvíce komunikujete, pobídky, které byste preferovali),
(d) pro účely naší interní analýzy a pro zlepšení kvality a relevance nástroje Názory zákazníků pro vás. Ke stejnému účelu využíváme sledování pomocí souborů cookie.

Zpracováváme údaje pro účely uvedené v odstavcích (b) až (d) výše, abychom mohli sledovat naše oprávněné zájmy a vylepšovat platformu Názory zákazníků, průzkumy a související služby pro naše klienty, a aby byly vaše zkušenosti s nástrojem Názory zákazníků (například naše průzkumy) pro vás relevantní. Pokud používáme soubory cookie nebo podobné technologie, činíme tak v souladu s naším oznámením o používání souborů cookie.

6.5 Údaje získané od třetích stran (viz část ‎5.5 výše) nám slouží k udržování a vylepšování přesnosti záznamů, které o vás uchováváme, a ke zlepšení vašeho celkového dojmu jako člena komunity Názory zákazníků.

6.6 Údaje zvláštní kategorie (např. údaje o zdravotním stavu, jak je popsáno v části 5.2 písm. f)), budeme zpracovávat pouze s vaším souhlasem.

6.7 Můžeme vám zasílat marketingová sdělení týkající se produktů nebo služeb společnosti dunnhumby prostřednictvím e-mailu. Ze zasílání našich marketingových e-mailů se můžete kdykoli odhlásit. Postup je uveden části 12.1 písm. c).

6.8 V rámci nástroje Názory zákazníků vám můžeme zobrazovat necílené reklamy na související produkty nebo služby společnosti dunnhumby.

6.9 Pokud máte otázky nebo potřebujete více informací ohledně právního základu pro shromažďování vašich údajů, spojte se prosím s námi pomocí kontaktních údajů uvedených níže v části „Jak nás můžete kontaktovat“.

7. S kým sdílí společnost dunnhumby moje údaje? Nahoru

7.1 Vaše údaje můžeme zpřístupnit:

(a) společnostem z naší skupiny,
(b) našim klientům (například společnosti Tesco), abychom jim poskytli vhledy, jak je popsáno v části 8 níže, a umožnili vám uplatnění bodů z nástroje Názory zákazníků,
(c) našim akademickým výzkumným partnerům (např. univerzitám), se kterými spolupracujeme na zdokonalování našich výzkumných metodik (např. otázky pro průzkumy) a vývoji nových řešení týkajících se vhledů pro naše klienty,
(d) externím poskytovatelům služeb, kteří nám pomáhají s provozem nástroje Názory zákazníků, například pomocí webhostingu našeho webu a aplikace, poskytováním určitých funkcí včetně sledování uživatelů, nebo poskytováním pomocných služeb, jako jsou podpora a údržba webových stránek a aplikace, zprostředkování odměn členů, bezpečnostní technologie nebo asistenční služba pro naše zaměstnance a klienty. Při provozu nástroje Názory zákazníků využíváme služeb těchto hlavních externích poskytovatelů:

(i) ResearchBods – vývojář webových stránek Názory zákazníků, který nám poskytuje služby neustálého vývoje, technického výzkumu a průzkumu trhu. Rovněž jsou správcem komunity Názory zákazníků ve Velké Británii a Irsku. Jejich údaje jsou hostovány na platformě AWS sídlící v oblasti Londýna a v Irsku.
(ii) InsightLabs – vývojář webových stránek Názory zákazníků, který nám poskytuje služby neustálého vývoje, technického výzkumu a průzkumu trhu. Jsou naším správcem komunity Názory zákazníků v rámci střední Evropy (Česká republika, Slovensko, Maďarsko a Polsko). Jejich údaje jsou hostovány v České republice.
(iii) Borderless Access – vývojář webových stránek Názory zákazníků, který nám poskytuje služby neustálého vývoje, technického výzkumu a průzkumu trhu. Jsou naším správcem komunity v Asii (Thajsku a Malajsii). Jejich údaje jsou hostovány na cloudových serverech hostovaných v USA. V závislosti na vaší zemi budou společnosti ResearchBods, InsightLabs a Borderless Access upozorněny, jakmile dosáhnete 1000 bodů (nebo příslušné hranice ve vaší zemi), a zajistí, že si budete moci vyměnit své body z nástroje Názory zákazníků za body Tesco Clubcard (pokud to ve vaší zemi přichází v úvahu) nebo za online poukaz.

(e) jakémukoli kompetentnímu donucovacímu orgánu, regulačnímu orgánu, státnímu úřadu, soudu nebo jiné třetí straně, pokud se domníváme, že je předání nezbytné pro:

(i) dodržování platných zákonů nebo předpisů,
(ii) uplatňování, zajišťování nebo obranu našich zákonných práv, nebo
(iii) ochranu vašich životně důležitých zájmů nebo zájmů jakékoli jiné (osoby),

(f) potenciálnímu kupci (a jeho zástupcům či poradcům) v souvislosti s jakýmkoli navrhovaným odkupem, fúzí nebo akvizicí kterékoli části naší firmy, pod podmínkou, že informujeme kupce o závazku používat vaše údaje pouze k účelům uvedeným v tomto oznámení o ochraně osobních údajů,

(g) kterékoli jiné osobě disponující vaším souhlasem se zpřístupněním údajů.

8. Jak sdílí společnost dunnhumby moje údaje? Nahoru

8.1 Vaše osobní údaje (kromě fotografií a videí) sdílíme následovně:

(a) V agregovaném formátu: sdílíme naši analýzu údajů, které jsme od vás získali, společně s údaji shromážděnými od ostatních členů a odstraňujeme veškeré individuální identifikátory. Příkladem agregovaných údajů z průzkumu je výrok, že „18 % zákazníků, kteří řekli, že se jim nový produkt líbil, je ve věku 25–34 let“.

(b) V anonymizovaném formátu: sdílíme vaše komentáře poskytnuté k jakýmkoli otázkám průzkumu v otevřeném textovém poli nebo v příspěvku v nástroji Názory zákazníků, ale odstraníme všechny osobní identifikátory, které by mohly být použity k vaší identifikaci. Příkladem anonymizovaného komentáře je výrok „Upřednostňuji produkt B, ale myslím si, že produkt A poskytuje lepší hodnotu v poměru k vynaložené částce“.
(c) V pseudonymizovaném formátu: někdy sdílíme údaje, které poskytnete, spojené s ID, které našim klientům umožňuje provádět vlastní analýzu údajů průzkumu, které shromažďujeme od více členů, nebo je používají k další analýze agregovaných údajů, které jsme jim poskytli. Pokud tak učiníme, odstraníme veškeré osobní identifikátory (např. lokalitu, věk nebo jiné údaje), které by mohly být použity k vaší identifikaci. Příjemci vás nebudou moct pomocí těchto údajů identifikovat.

Příkladem pseudonymizovaných údajů je:

Pseudonymizované ID 1. čtvrtletí 2. čtvrtletí 3. čtvrtletí 4. čtvrtletí
9876543210 1 1 Aldi 3

Výše uvedený příklad ilustruje možnosti odpovědí, které jste vybrali pro otázky v průzkumu. „Aldi“ je příkladem textu zadaného pro volnou otázku se zadáním textu.

(d) V identifikovatelném formátu:

(i) vaše údaje z průzkumu někdy sdílíme s naším klientem a mateřskou společností, společností Tesco, na individuální úrovni s pseudonymizovaným ID (jak je uvedeno v bodu c) výše). Společnost Tesco však může pseudonymní ID použít k vaší identifikaci v databázi Clubcard, takže může propojit údaje, které jsme shromáždili prostřednictvím nástroje Názory zákazníků, s vaším nákupním chováním v obchodech Tesco a Tesco online.
(ii) Společnosti Research Bods, Borderless Access a Insight Labs hostují nástroj Názory zákazníků na příslušných územích (jak je popsáno v části 7.1 písm. d)) výše a získávají všechny údaje, které poskytnete. Tito poskytovatelé služeb vás proto budou moci identifikovat.

8.2 Vaše fotografie a videa sdílíme následovně:

(a) Sdílíme fotografie a videa, které jste dobrovolně nahráli do nástroje Názory zákazníků, se stranami uvedenými v části 7 ve formátu, ve kterém jsou poskytnuty. Vy (a kdokoli jiný, kdo se ve filmu objeví) budete identifikovatelní. Tyto fotografie a videa sdílíme tak, jak je to nezbytné pro náš oprávněný zájem poskytovat našim klientům služby vhledů.

(b) Pokud jste poskytli souhlas, sdílíme fotografie a videa vaší osoby, které jsme pořídili při vaší účasti na setkání zaměřené skupiny, se stranami uvedenými v části 7.

9. Jakým způsobem společnost dunnhumby chrání mé údaje? Nahoru

9.1 K ochraně shromažďovaných a zpracovávaných údajů týkajících se vaší osoby používáme adekvátní technická a organizační opatření. Použitá opatření nabízejí odpovídající úroveň ochrany vzhledem k riziku spojenému se zpracováním vašich údajů. Konkrétní námi používaná opatření zahrnují omezení přístupu personálu podle zásady poskytování informací pouze v nezbytně nutném rozsahu, nebo zasílání údajů třetím stranám v agregované podobě. Při přenosech údajů také šifrujeme vaše uživatelské jméno a e-mailovou adresu.

10. Mezinárodní předávání údajů Nahoru

10.1 Naše servery se nacházejí v EU a USA. Společnosti naší skupiny, poskytovatelé služeb a partneři třetích stran však působí po celém světě.

10.2 Vzhledem k tomu mohou být vaše údaje předávány a zpracovávány v jiných zemích, než je země vašeho bydliště. V těchto zemích se mohou zákony na ochranu osobních údajů a soukromí lišit od zákonů platných ve vaší zemi a v některých případech nemusejí poskytovat stejnou vysokou úroveň ochrany.

10.3 Přijali jsme však vhodné záruky, na jejichž základě vyžadujeme, aby vaše údaje zůstaly chráněny v souladu s tímto oznámením o ochraně osobních údajů. Součástí těchto opatření je zavedení standardních smluvních doložek Evropské komise pro předávání údajů mezi podniky naší skupiny, což od všech podniků skupiny vyžaduje, aby chránily zpracovávané údaje z Evropského hospodářského prostoru v souladu se zákony Evropské unie na ochranu osobních údajů a soukromí.

10.4 Na žádost je možné poskytnout naše standardní smluvní doložky. Podobné záruky jsme zavedli také u našich externích poskytovatelů služeb a partnerů. Bližší informace vám poskytneme na vyžádání.

11. Uchování údajů Nahoru

11.1 Standardně budeme údaje shromážděné prostřednictvím nástroje Názory zákazníků (například údaje z odpovědí na průzkum) uchovávat maximálně po dobu 6 let od jejich získání.

11.2 Všechny údaje starší 6 let budou smazány, pokud neobdržíme žádost od člena nebo bývalého člena o vymazání jejich údajů.

11.3 Všechny údaje členů budou uchovávány po dobu 6 let poté, co člen opustil komunitu Názory zákazníků, pokud od člena nedostaneme dřívější žádost o vymazání jeho údajů.

11.4 Veškeré údaje člena nebo bývalého člena budou smazány do 30 dnů od přijetí žádosti o vymazání jejich údajů.

11.5 Možná budeme muset uchovat některé z vašich údajů déle (i když jste podali žádost o vymazání), pokud k tomu budeme mít přetrvávající oprávněnou obchodní potřebu nebo konkrétní zákonnou povinnost (například abychom splnili příslušné zákonné daňové nebo účetní požadavky nebo abychom vedli seznam bývalých členů, kteří si již nepřejí účastnit se nebo být kontaktováni). Pokud neexistuje žádná oprávněná potřeba spojená s naší obchodní činností, vaše údaje buď odstraníme, nebo anonymizujeme, nebo pokud to dočasně není možné (třeba v případě, že jsou uloženy v záložním archivu), bezpečně je uchováme a zamezíme jejich dalšímu zpracování až do doby, kdy je bude možné odstranit nebo anonymizovat. Pokud anonymizujeme údaje, jako jsou údaje z průzkumu, budeme nadále používat anonymizované údaje pro naše interní výzkumné účely (např. k analýze a zlepšování našich výzkumných služeb a produktů nástroje Názory zákazníků) a pro komerční účely (např. ke komerčnímu využití trendů z našich údajů z průzkumu prostřednictvím nástroje Názory zákazníků). .

12. Vaše práva na ochranu osobních údajů a soukromí Nahoru

12.1 Máte následující práva:

(a) Pokud chcete své údaje zobrazit, opravit, aktualizovat nebo požádat o jejich odstranění, můžete nás kontaktovat pomocí kontaktních údajů uvedených níže v části ‎14 nazvané „Jak nás můžete kontaktovat“. Pokud se z nějakého důvodu již nechcete účastnit nástroje Názory zákazníků a přejete si zrušit svůj účet u nás, sdělte nám to prosím pomocí kontaktních údajů uvedených níže v části 14 nazvané „Jak nás můžete kontaktovat“, abychom mohli váš účet uzavřít a odstranit údaje o vašem účtu. Upozorňujeme, že tímto nedojde k odstranění osobních údajů, které jste poskytli ve svých odpovědích v průzkumech.

(b) Dále můžete vznést námitku proti zpracování svých údajů, požádat nás, abychom omezili zpracování vašich údajů, nebo požádat o přenositelnost vašich údajů. Tato svá práva opět můžete uplatnit tak, že se s námi spojíte prostřednictvím kontaktních údajů uvedených níže v části ‎14 nazvané „Jak nás můžete kontaktovat“.

(c) Máte právo kdykoli odhlásit marketingová sdělení, která vám zasíláme. Toto právo můžete uplatnit kliknutím na odkaz „odhlásit se“ v marketingových e-mailech, které vám posíláme.

(d) Pokud jsme shromažďovali a zpracovávali údaje o vás na základě vašeho souhlasu, rovněž máte možnost kdykoli svůj souhlas odvolat. Odvolání vašeho souhlasu však nebude mít dopad na zákonnost zpracování, která jsme prováděli před tímto odvoláním, ani na zpracování vašich údajů prováděné na základě jiných zákonných důvodů, než je váš souhlas.

(e) Proti shromažďování a používání vašich osobních údajů máte právo podat stížnost k místnímu úřadu pro ochranu osobních údajů. Přejete-li si získat další informace, kontaktujte prosím svůj místní úřad. (Kontaktní údaje pro úřady v Evropském hospodářském prostoru, ve Švýcarsku a v některých mimoevropských zemích (včetně USA a Kanady) jsou k dispozici zde.)

12.2 Reagujeme na všechny požadavky jednotlivců, které se týkají uplatnění práv v souladu s platnou legislativou.

13. Aktualizace tohoto oznámení o ochraně osobních údajů Nahoru

13.1 Toto oznámení o ochraně osobních údajů můžeme čas od času aktualizovat v reakci na změny v oblasti práva, technického vývoje nebo vývoje v obchodní oblasti. Kdykoli aktualizujeme oznámení o ochraně osobních údajů, učiníme přiměřené kroky, abychom vás o tom informovali, a to přiměřeně ve vztahu k závažnosti provedených změn.

13.2 Datum poslední aktualizace tohoto oznámení o ochraně osobních údajů najdete v záhlaví tohoto dokumentu.

14. Jak nás můžete kontaktovat Nahoru

14.1 Máte-li jakékoli otázky nebo obavy ohledně toho, jak nakládáme s vašimi údaji, kontaktujte prosím našeho pověřence pro ochranu osobních údajů na adrese:individualrights@dunnhumby.com.

14.2 Správcem vašich osobních údajů je dunnhumby Czech s.r.o. V některých zemích nebo oblastech, například v Evropě, máte také právo obrátit se s jakoukoli obavou nebo stížností na místní úřad zabývající se ochranou osobních údajů. Seznam evropských úřadů zabývajících se ochranou osobních údajů najdetezde.

Názory zákazníků – Oznámení o používání souborů cookie Nahoru

Poslední aktualizace: 1.11.2020

Toto oznámení o používání souborů cookie vysvětluje, jakým způsobem používá společnost dunnhumby soubory cookie a podobné technologie k vaší identifikaci při návštěvě našich webových stránek https://www.nazoryzakazniku.cz . Je zde vysvětleno, k čemu tyto technologie slouží a proč je používáme, včetně vašeho práva kontrolovat způsob jejich použití.

Co jsou soubory cookie?

Soubory cookie jsou malé datové soubory, které se při návštěvě webových stránek ukládají do vašeho počítače nebo mobilního zařízení. Soubory cookie jsou běžně využívány provozovateli webových stránek s cílem zlepšit a zefektivnit provoz stránek, jakož i k získávání informací.

Soubory cookie nastavené provozovatelem webových stránek (v tomto případě společností dunnhumby) jsou známé jako „vlastní soubory cookie“. Soubory cookie nastavené jinou osobou než provozovatelem webových stránek jsou nazývány „externí soubory cookie“. Externí soubory cookie umožňují na stránkách využívat vlastnosti nebo funkce třetích stran (příkladem jsou reklamy, interaktivní obsah nebo analytické nástroje). Strany, které tyto externí soubory cookie nastavily, jsou schopny rozpoznat váš počítač, a to jak při návštěvě daných webových stránek, tak při návštěvě některých jiných webových stránek.

Proč využíváme soubory cookie?

Vlastní soubory cookie i externí soubory cookie používáme z několika důvodů. Některé soubory cookie jsou vyžadovány z technických důvodů, aby naše webové stránky fungovaly. Tyto označujeme jako „základní“ nebo „nezbytně nutné“ soubory cookie. Jiné soubory cookie nám také dovolují sledovat zájmy našich uživatelů a zaměřovat se na ně, což nám umožňuje vylepšit celkový dojem z používání našich webových stránek. Prostřednictvím našich webových stránek jsou distribuovány také externí soubory cookie, které slouží k reklamním, analytickým a jiným účelům. Podrobněji je to vysvětleno níže.

Prostřednictvím našich webových stránek jsou odesílány konkrétní typy vlastních i externích souborů cookie. Jejich účel je popsán v níže uvedené tabulce:


Typy souborů cookie: Názvy souborů cookie: Jak je odmítnout:
Základní:
Tyto soubory cookie jsou nezbytné pro fungování webových stránek. Zahrnují například soubory cookie, které uživatelům umožňují přihlašovat se do zabezpečených oblastí webu.
_dunnhumbyuk_session
user_credentials
cb-enabled
__cfduid
Vzhledem k tomu, že jsou tyto soubory cookie nezbytně nutné pro fungování webových stránek, nemůžete je odmítnout. Odmítnutí by znamenalo, že s webovými stránkami nebudete moci komunikovat.
Funkční:
Používají se k rozpoznání uživatelů, kteří se na webové stránky vracejí. Umožňují personalizaci obsahu, rozpoznání uživatelů a zapamatování uživatelských preferencí (například volbu jazyka nebo regionu).
page_1
panel_0_%F*task*%2F*id*
IRIS_SESSION
Chcete-li tyto soubory cookie odmítnout, postupujte podle pokynů uvedených níže pod nadpisem „Jak mohu spravovat soubory cookie?“
Výkonnostní/analytické:
Tyto typy souborů cookie umožňují poskytovatelům rozpoznat a počítat návštěvníky a zjistit, jakým způsobem se návštěvníci během používání webových stránek pohybují. To pomáhá poskytovatelům zlepšit způsob fungování webových stránek, například zajištěním toho, že uživatelé snadno najdou to, co hledají.
_ga
_gat
_gat_newTracker
_gid
Chcete-li tyto soubory cookie odmítnout, postupujte podle pokynů uvedených níže pod nadpisem „Jak mohu spravovat soubory cookie?“

Název souboru cookie Typ souboru cookie Kdo předkládá tento soubor cookie? Kdy vyprší jeho platnost?
_dunnhumbyuk_session. Základní dunnhumby Když je ukončeno prohlížení.
user_credentials Základní dunnhumby Když je ukončeno prohlížení.
cb-enabled Základní dunnhumby 48 hodin
__cfduid Základní dunnhumby 12 měsíců
page_1 Funkční dunnhumby 12 měsíců
panel_0_%F*task*%2F*id* Funkční dunnhumby Když je ukončeno prohlížení.
IRIS_SESSION Funkční dunnhumby 48 hodin
_ga Výkonnostní/analytické Google 12 měsíců
_gat Výkonnostní/analytické Google Když je ukončeno prohlížení.
_gat_newTracker Výkonnostní/analytické Google Když je ukončeno prohlížení.
_gid Výkonnostní/analytické Google 48 hodin


Jak je to s ostatními technologiemi sledování, jako jsou webové signály sledovací pixely?

Soubory cookie nejsou jediným způsobem, jak rozeznat nebo sledovat návštěvníky webové stránky. Čas od času můžeme použít i další podobné technologie, jako jsou webové signály (anglicky „web beacons“, známé také jako „pixelové tagy“, „sledovací pixely“ nebo „průhledné soubory GIF“). Jedná se o drobné grafické soubory obsahující jedinečný identifikátor, který nám umožňuje rozpoznat, že někdo navštívil naše webové stránky nebo otevřel e-mail, který jsme mu poslali. Můžeme tak například sledovat zákonitosti pohybu uživatelů mezi jednotlivými stránkami našeho webu, poskytovat obsah nebo komunikovat pomocí souborů cookie, zjistit, zda jste se na naše stránky dostali díky on-line reklamě zobrazené na webových stránkách třetí strany, vylepšovat výkonnost stránek nebo měřit úspěšnost e-mailových marketingových kampaní.

Správné fungování těchto technologií v mnoha případech závisí na souborech cookie, odmítnutím souborů cookie proto dojde k omezení jejich funkčnosti.

Jak mohu spravovat soubory cookie?

Abyste mohli využívat všechny funkce našich webových stránek, doporučujeme přijmout všechny soubory cookie. Pokud si však přejete, obvykle je možné změnit nastavení webového prohlížeče tak, aby odmítal nové soubory cookie, zakázal stávající nebo aby vás jednoduše informoval o zasílání nových souborů cookie do vašeho počítače nebo mobilního zařízení.

Chcete-li zakázat soubory cookie, musíte změnit nastavení svého webového prohlížeče tak, aby soubory cookie odmítal. Způsob nastavení bude záviset na prohlížeči, který používáte. Níže uvádíme podrobnější informace, jak zakázat soubory cookie v nejoblíbenějších prohlížečích:

Pro Microsoft Internet Explorer:

1. Vyberte nabídku „Nástroje“ a poté „Možnosti internetu“.
2. Klikněte na záložku „Osobní údaje“.
3. Zvolte příslušné nastavení.

Pro Mozilla Firefox:

1. Zvolte nabídku „Nástroje“ a poté „Možnosti“.
2. Klikněte na ikonu „Soukromí“.
3. Vyhledejte nabídku „Cookie“ a zvolte příslušné možnosti.

Pro Safari:

1. Zvolte Safari > Předvolby, klikněte na Soukromí a poté klikněte na: Změňte, které soubory cookie a data webových stránek jsou přijímány.
2. Zvolte možnost „Soubory cookie a data webových stránek“: Vždy blokovat: Safari nedovoluje, aby webové stránky, třetí strany nebo inzerenti ukládaly soubory cookie a další data na vašem počítači Mac.

Pro Google Chrome:

1. V pravém horním rohu klikněte na tři svislé tečky a poté na Nastavení.
2. Ve spodní části klikněte na Pokročilé.
3. V části „Soukromí a zabezpečení“ klikněte na položku Nastavení webu.
4. Klikněte na Soubory cookie.
5. Zde můžete:
- Zapnout soubory cookie: Vedle položky „Blokováno“ přepněte spínač.
- Vypnout soubory cookie: Vypněte Povolit stránkám ukládat a číst data souborů cookie.
Další informace o tom, jak můžete spravovat způsob, jakým váš prohlížeč nakládá se soubory cookie, naleznete v nabídce nápovědy prohlížeče.

Jak často budete aktualizovat toto oznámení o používání souborů cookie?

Toto oznámení o používání souborů cookie můžeme čas od času aktualizovat, například v reakci na změny používaných typů souborů cookie nebo z jiných provozních, právních či zákonných důvodů. Kontrolujte proto prosím pravidelně toto oznámení o používání souborů cookie, abyste měli aktuální informace o tom, jak používáme soubory cookie a související technologie.

Datum v záhlaví tohoto oznámení o používání souborů cookie udává, kdy došlo k jeho poslední aktualizaci.

Kde získám další informace?

Pokud máte jakékoli dotazy ohledně našeho používání souborů cookie nebo jiných technologií, kontaktujte nás prosím na e-mailové adrese individualrights@dunnhumby.com .