Doplňující prohlášení o ochraně osobních údajů v souvislosti s onemocněním COVID-19 

Datum poslední aktualizace: 7. 5. 2020

Prohlášení o ochraně osobních údajů na portálu Názory zákazníků obsahuje informace o naší společnosti, její činnosti a obecně o portálu Názory zákazníků. Naleznete v něm také informace, jakým způsobem dochází k předávání Vašich údajů mezi zeměmi, jak jsou tyto údaje chráněny a jaká máte ve vztahu ke svým osobním údajům práva. Toto Doplňující oznámení o ochraně osobních údajů popisuje způsob získávání, sdílení a používání dodatečných osobních údajů v průběhu pandemie COVID-19 a vedle našeho obecného Prohlášení o ochraně osobních údajů portálu Názory zákazníků poskytuje i další informace.

Jaké další údaje budeme během tohoto období požadovat

Prostřednictvím průzkumů, rychlých anket, diskusních místností, online diskusních skupin a dalších aktivit prováděných na internetovém portálu Názory zákazníků Vás budeme žádat (e-mailem a jinými komunikačními kanály) o poskytnutí osobních údajů týkajících se dopadů pandemie COVID-19. Kromě informací uvedených v našem obecném Prohlášení o ochraně osobních údajů portálu Názory zákazníků budete dotazováni na své postoje, názory a reakce na pandemii COVID-19 a vliv, který tato bezprecedentní událost měla na Vaši důvěru v ekonomiku, maloobchodní prodejce a vládu a jak pandemie ovlivnila Vaše zákaznické zkušenosti, nákupní chování, práci, osobní finance a životní styl.

V rámci těchto průzkumů Vám můžeme položit otázky týkající se Vašeho zdraví. Pokud tak učiníme, budete v okamžiku, kdy tyto údaje shromáždíme, informováni a požádáni o souhlas se zpracováním těchto údajů.

Jestliže Vás o údaje o Vašem zdraví nepožádáme, prosíme ujistěte se, že je neposkytujete. Pokud poskytnete údaje týkající se Vašeho zdraví, budeme Vaše dobrovolné poskytnutí těchto údajů považovat za Váš souhlas s použitím těchto údajů naší společností pro účely uvedené v tomto Oznámení o ochraně osobních údajů.

Jak tyto doplňující údaje používáme a právní základy zpracování 

Jak je vysvětleno v našem obecném Prohlášení o ochraně osobních údajů portálu Názory zákazníků, Vámi poskytnuté údaje a další údaje, které získáme nebo obdržíme od třetích stran, používáme k vytvoření „statistik“ pro naše maloobchodní nebo značkové klienty, abychom jim umožnili zlepšit zákaznickou zkušenost a budovat loajalitu jejich zákazníků. Dodatečné údaje, které během pandemie COVID-19 shromažďujeme, konkrétně maloobchodním prodejcům pomohou porozumět potřebám zákazníků v tomto období a v jejich snaze se s těmito potřebami vypořádat. Naše zpracování údajů za tímto účelem je nezbytné pro naplňování oprávněného účelu při poskytování služeb v oblasti statistik našim klientům. Vaše údaje z průzkumu týkajícího se pandemie COVID-19 zejména porovnáme s Vašimi nákupními údaji spojenými s Vaší věrnostní kartou (například nákupní chování v kamenných prodejnách a v e-shopech našich maloobchodních klientů) s cílem získat informace o přístupu zákazníků k pandemii COVID-19, například o Vašich obavách či o tom, jakým způsobem pandemie změnila Vaše nákupní chování nebo míru spokojenosti s kamennými prodejnami či e-shopy potravin. Tyto údaje použijeme k tomu, abychom svým klientům pomohli předvídat Vaše chování, návyky nebo preference (a chování, návyky či preference ostatních zákazníků) během pandemie. Za tímto účelem využíváme datovou vědu, a to například pro predikci změn nákupních návyků (např. nárůst nákupů online nebo nákupů trvanlivých potravin). Tyto informace našim klientům poskytujeme pouze souhrnně (tj. způsobem, který Vás nijak neidentifikuje). Informace maloobchodním prodejcům a jejich dodavatelům pomohou při přijímání důležitých rozhodnutí za účelem zlepšení služeb vám zákazníkům, např. tím, že mohou přesněji předpovídat poptávku po určitých výrobcích a službách.Pokud se námi shromažďované osobní údaje týkají pandemie COVID-19, budeme je používat pouze pro účely uvedené v tomto Doplňujícím oznámení o ochraně osobních údajů. Jestliže Vás požádáme o poskytnutí osobních údajů, které se pandemie COVID-19 netýkají, informace o shromažďování a používání těchto údajů jsou uvedeny v našem obecném Prohlášení o ochraně osobních údajů portálu Názory zákazníků.

S kým bude společnost dunnhumby tyto doplňující údaje sdílet

Vaše údaje můžeme poskytnout příjemcům a ve formátech uvedených v našem obecném Prohlášení o ochraně osobních údajů portálu Názory zákazníků, v části „S kým sdílí společnost dunnhumby moje údaje?“ a „Jak využíváme vaše údaje a na jakém právním základě je zpracováváme?“.  

Uchovávání údajů

Vaše údaje budeme uchovávat způsobem uvedeným výše po dobu stanovenou v našem obecném Prohlášení o ochraně osobních údajů portálu Názory zákazníků, v části „Uchování údajů“.

Aktualizace tohoto Oznámení o ochraně osobních údajů 

Toto Doplňující oznámení o ochraně osobních údajů budeme aktualizovat v průběhu sběru a uchovávání výše popsaných údajů. Po každé aktualizaci tohoto Doplňujícího oznámení o ochraně osobních údajů učiníme příslušná opatření, abychom Vás podle potřeby informovali o významu provedených změn. Datum poslední aktualizace tohoto Doplňujícího oznámení o ochraně osobních údajů naleznete v horní části stránky.

Jak nás můžete kontaktovat 

Máte-li jakékoli dotazy nebo obavy ohledně našeho používání Vašich údajů, obraťte se prosím na našeho Pověřence pro ochranu osobních údajů na adrese individualrights@dunnhumby.com. Správcem Vašich údajů je společnost dunnhumby Limited. Jestliže pocházíte ze zemí či oblastí jako je Evropa, máte rovněž právo vznést námitku nebo sdělit obavu u svého místního úřadu pro ochranu osobních údajů. Seznam evropských úřadů pro ochranu osobních údajů naleznete zde .


Copyright © 2020 dunnhumby.

Online podpora je Vám k dispozici na adrese:
info@nazoryzakazniku.cz