Časté dotazy


Co jsou Názory zákazníků? Nahoru

Názory zákazníků jsou společný projekt společností Tesco a dunnhumby. Jedná se o online (internetový) panel, který funguje také ve Velké Británii (100 000 panelistů) a v Irsku (9 000 panelistů). V České republice má panel přibližně 10 000 členů, stejně jako na Slovensku. Názory zákazníků nabízí svým registrovaným členům možnost účastnit se průzkumů veřejného mínění a podělit se o své názory a zkušenosti s významnými společnostmi, jejichž služby a produkty každý den využívají. Tyto názory pak slouží jakou podněty ke změnám a zlepšování služeb pro zákazníky. Za své odpovědi jsou členové panelu odměňováni body, které poté mohou vyměnit za body na kartu Clubcard nebo ze poukázky do internetového obchodu mall.cz

Proč jste pozvali k registraci na stránky Názory zákazníků zrovna mě? Nahoru

Pozvánku obdržela celá škála zákazníků a členů Clubcard programu. Naším cílem je naslouchat co nejširšímu spektru spotřebitelů, protože každý má svá specifická přání a potřeby.

Kdo a jak se může na stránce Názory zákazníků zaregistrovat? Nahoru

Registrace je otevřena všem, kteří mají zájem se podělit o své názory. Jedinou podmínkou je dosažení věkové hranice 18 let.
Členem se může stát každý, kdo se zaregistruje, uvede platný e-mail a následně vyplní registrační dotazník.

Kdo uvidí mé odpovědi a jak budou použity? Nahoru

Pouze autoři projektu Názory zákazníků mají přístup k Vašim informacím. Vaše osobní údaje jsou uchovány odděleně od Vašich názorů a odpovědí v dotaznících. Výsledky výzkumů v souhrnných zprávách mohou být využity společností Tesco a vybranými dodavateli pro zlepšení služeb.

Kolik času mi zabere vyplňování dotazníků? Nahoru

V každé e-mailové pozvánce do výzkumu Vás dopředu informujeme, jak dlouhý dotazník bude. Obvyklá délka je mezi 5 - 20 minutami. V dotazníku je k dispozici ukazatel, který graficky zobrazuje, v jaké části se právě nacházíte.

Jak dlouho je dotazník aktivní, dostupný pro vyplnění? Nahoru

Každý dotazník je vždy dostupný po omezenou dobu, abychom mohli Vaše odpovědi rychleji vyhodnocovat. Datum uzávěrky je vždy uvedeno v e-mailové pozvánce.

Jak často dostanu pozvánku k výzkumu? Nahoru

Budeme Vás pravidelně oslovovat s pro Vás relevantními výzkumy.
Frekvence pozvánek závisí na více faktorech a může se u jednotlivých respondentů lišit. Většina respondentů od nás obdrží e-mailovou pozvánku k vyplnění dotazníku cca 1 - 2 krát měsíčně.

Mám povinnost vyplňovat všechny dotazníky? Nahoru

Nikoli, vyplňování dotazníků je pouze na Vašem dobrovolném rozhodnutí. Pokud ale dotazník nevyplníte, nemůžete za něj získat odměnu.

Mám povinnost vyplňovat všechny otázky? Nahoru

Záleží na typu otázky. Některé otázky jsou povinné, neboť se podle nich určuje, jaké další otázky budou položeny. U každé otázky bude jasně označeno, zda je povinná či nikoliv. Citlivé údaje budou označeny jako nepovinné a jejich vyplnění bude dobrovolné.

Jak fungují stránky Názory zákazníků? Nahoru

Při každém novém výzkumu provedeme nejdříve výběr vhodných účastníků výzkumu – na základě údajů z Vašeho profilu. Vybraní lidé od nás pak obdrží e-mailem pozvánku k účasti v online výzkumu, která bude obsahovat odkaz na adresu stránek dotazníku, téma, odhadovanou délku vyplňování, výši odměny za vyplnění a také termín, do kdy bude možné dotazník vyplnit. Po kliknutí na odkaz v e-mailu vyplníte dotazník. Poté Vám bude připsán příslušný počet bodů na Váš účet.

Co dostanu za vyplnění dotazníku? Nahoru

Odměnou za vyplnění dotazníku jsou body. Zaregistrovaní respondenti, kteří uvedou při registraci číslo své karty Tesco Clubcard, mají možnost si zvolit, zda chtějí získané body připsat právě na kartu Clubcard a využít je při nákupu v prodejnách Tesco, nebo si ve stejné výši mohou vyžádat poukázky na nákup do mall.cz.

Kolik bodů dostanu za vyplnění dotazníku? Nahoru

Počet bodů je různý a odpovídá délce dotazníku a je vždy uveden v e-mailové pozvánce. Čím delší je dotazník, tím více bodů Vám za jeho vyplnění připíšeme. Za desetiminutový dotazník je průměrná odměna 150 bodů.

Kdy si mohu body vyměnit za odměny? Nahoru

Body lze vyměnit za dva typy odměny. Buďto lze body převést na poukázky do obchodu mall.cz, nebo si můžete zvolit připsání bodů na Vaši Tesco Clubcard. Nárok na výměnu bodů máte ve chvíli, kdy překročíte hranici 1500 nasbíraných bodů. Pokud zvolíte připsání na kartu Clubcard, za 1500 bodů z dotazníků získáte 1500 Clubcard bodů. Převod bodů se snažíme provést v co nejkratším čase. Připsání bodů na Vaši Clubcard proběhne obvykle do několika týdnů. Krajní termín pro převod bodů jsou tři měsíce. Při výběru poukázky do mall.cz získáte za 1500 bodů poukázku v hodnotě 150 korun.

Kde zjistím, kolik bodů mám? Nahoru

Počet dosud nasbíraných bodu je možné zjistit po přihlášení na stránky Názory zákazníků v sekci Účet.

Proč nabízíte dvojí možnost výplaty odměny? Nahoru

Abychom mohli odměnit i respondenty, kteří nemají Tesco Clubcard , nabízíme možnost vyměnit získané body za poukázky do mall.cz. Zaregistrovaní respondenti, kteří uvedou při registraci číslo své karty Tesco Clubcard pak mají možnost si zvolit, mezi připsáním odměny právě na Clubcard kartu, a poukázkou na nákup do mall.cz. Vlastnictví karty Clubcard rozšiřuje možnosti pro využití bodů získaných za vyplněné dotazníky.

Proč musím zadávat při registraci požadované údaje? Nahoru

Tyto základní údaje potřebujeme znát, abychom mohli vybírat vhodné účastníky do výzkumů. Pokud je např. výzkum zaměřený na lidi určitého věku, nebylo by vhodné zbytečně oslovovat i ostatní členy panelu, kteří by byli na začátku dotazníku kontrolními otázkami vyloučeni. Registrační údaje nám také umožňují zjistit ještě před začátkem výzkumu, zda je v panelu zaregistrován dostatečný počet respondentů z požadované skupiny a zda má tedy vůbec smysl výzkum realizovat.

Jak změním svůj e-mail nebo registrační údaje? Nahoru

Stačí pouze vstoupit do sekce Účet a změnit požadované údaje v Nastavení. Pokud se ke svému účtu nemůžete dostat z důvodu zrušené e-mailové schránky nebo v případě, že dojde ke změně čísla Vaší karty Clubcard, kontaktujte nás prosím e-mailem na info@nazoryzakazniku.cz.

Zapomenuté heslo Nahoru

Pokud zapomenete heslo pro vstup na stránku Názory zákazníků, využijte odkaz “Zapomenuté heslo”, který naleznete pod přihlašovacím oknem. Pomocí něj si můžete vygenerovat nové heslo.

Mohu zrušit svou registraci? Nahoru

Ano, členství je možno zrušit. V každé pozvánce do výzkumu Vám také zasíláme možnost odhlášení členství. Případně se můžete přihlásit k Vašemu účtu na stránkách www.nazoryzakazniku.cz a tam aktualizovat, nebo zrušit své členství.

Zjistil/a jsem, že se změnily Podmínky použití a Ochrana osobních údajů, co přesně to pro mě znamená? Nahoru

Stránky Názory zákazníků mají nového provozovatele - společnost dunnhumby. dunnhumby byla již v minulosti v projektu zapojena jako spoluprovozovatel v rámci skupiny Tesco. Nyní se osamostatnila a bude nadále provozovat stránky Názory zákazníků nezávisle na společnosti Tesco. Názory zákazníků budou beze změn dále pokračovat, připravujeme pro Vás další dotazníky a některá vylepšení. Popsaná změna si ovšem vyžádala úpravy ve stávajících Podmínkách použití a Ochraně osobních údajů. Seznamte se prosím s jejich novým zněním. Pokračováním a používáním stránek vyjadřujete souhlas s novými Podmínkami použití a Ochranou osobních údajů.
V dokumentu Ochrana osobních údajů je popsáno, jak společnost dunnhumby sbírá, používá a chrání osobní údaje včetně cookies. Zde jsou popsány hlavní body:

• v rámci svého profilu a v odpovědích v dotaznících nám poskytujete Vaše osobní údaje (jméno, příjmení, adresu, e-mailovou adresu, nákupní zvyklosti a další )
• tyto údaje potřebujeme, abychom Vás mohli zvát k účasti na průzkumech. Vaši skutečnou identitu také potřebujeme znát z kontrolních důvodů – pro hodnověrnost našich výzkumů si musíme být jistí, že naši členové jsou reální a nejsou to jen smyšlené „virtuální“ bytosti.
• v samotných výzkumech vystupujete pod Vaším anonymním identifikačním číslem (ID). Vše, co uvedete ve Vašem profilu nebo v dotaznících, je ukládáno odděleně od Vašich osobních údajů, aby byla zajištěna anonymita odpovědí.
• používáme technologii cookies. Cookies z našeho serveru obsahují pouze informace, sloužící k analýze návštěvnosti našich stránek a k zajištění vyššího komfortu používání našich stránek (zapamatovat uživatele pro příští návštěvu).

Stránky Názory zákazníků a veškerá komunikace, která je s těmito stránkami spojena, se řídí podle Podmínek použití. Tyto podmínky obsahují mimo jiné tyto body:
• schéma výzkumu projektu Názorů zákazníků a sdílení názorů a dalšího obsahu (fotografií, nápadů, odpovědí atd.)
• spojení s webovými stránkami třetích stran, jako je Facebook či Twitter
• online bezpečnost
• jak se stát členem
• jak zrušit členství
• získávání odměn
• soutěže

Prosíme, přečtěte si kompletní znění Podmínek zde!

Doufáme, že nám i nadále zachováte přízeň při vyplňování dotazníků. Těší nás, že Vám v budoucnu budeme schopni nabídnout tematicky širší okruh dotazníků. Jako vždy, i nyní máte v případě vašeho rozhodnutí možnost své členství ukončit. Ukončení provedete po přihlášení v sekci Nastavení.

Mohu být vyloučen/a z členství Názory zákazníků? Nahoru

V případě zjištění zneužití stránek například zasíláním vulgárních nebo záměrně nepravdivých odpovědí si vyhrazujeme právo Vás dále již neoslovovat s pozvánkami do výzkumů.

Jak se staráte o ochranu osobních údajů? Nahoru

Uvědomujeme si, že je ochrana osobních údajů velmi důležitá. Naše zásady ochrany osobních údajů jsou plně v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Více informací naleznete na stránce Ochrana osobních údajů.

Kdo je dunnhumby Czech? Nahoru

dunnhumby Czech je součástí celosvětové sítě společnosti dunnhumby, která byla založena v roce 1989 ve Velké Británii. Posláním společnosti dunnhumby je pomáhat svým klientům porozumět potřebám, přáním a chování jejich zákazníků.
Jako světový lídr pracuje dunnhumby s názory vice než 350 milionů lidí ve 24 zemích světa a umožňuje tak svým klientům podřídit veškeré služby a procesy zákaznickým potřebám. V současnosti má skupina dunnhumby téměř 3000 zaměstnanců napříč Evropu, Asií, Amerikou i Afrikou.
V České republice spolupracuje dunnhumby již šestým rokem s obchodním řetězcem Tesco Stores ČR a.s. a s více než 30 nejvýznamnějšími dodavateli potravin a spotřebního zboží.

Jak vás mohu kontaktovat, pokud mám dotaz, který zde není zodpovězen? Nahoru

Další odpovědi na Vaše otázky najdete v záložce Dotazy. V případě dalších otázek nás, prosím, kontaktujte na e-mailové adrese info@nazoryzakazniku.cz.